Dimitrios Kourtesis

Tech entrepreneur and startup coach at OK!ThessShare

Dimitrios Kourtesis